Inplastning och kuvertering

Ger ett bra skydd åt trycksaken och ett tilltalande utseende.


Print och inkjet

Vanligaste är adressering av kampanjer. Detta görs utifrån kundregister eller externa adressregister.


Efterbehandling

Bearbetning utav de färdigtryckta pappersarken till en färdig trycksak
t. ex skärning och falsning.


Manuell hantering

Lämpligt då arbetet inte går att göras maskinellt t. ex vid ilägg av varuprover.


Lagerhållning

Möjlighet att lagerhålla och distribuera trycksaker.


Vad det handlar om

Vår avsikt är att bygga långa relationer med våra kunder. Därför lägger vi gärna det lilla extra på att kunden ska bli nöjd och att kunden får en kvalitet de förväntar sig. Ju bättre vi lär känna kunden, desto mer kan vi hjälpa dem och bättre blir resultatet. De flesta av våra samarbeten sträcker sig 5 år eller mer.3PL

Tredjepartslogistik, en tredje part åtar sig att utföra hela eller delar av de logistiktjänster som krävs för att säkerställa materialflöden mellan ett företag och dess kunder. Vanligen utför tredjepartsföretaget transporterna till kunderna eller svarar för fysisk lagerhållning och administration, s k lagerhotell. Både små och stora företag lägger ut sin logistik för att uppnå flexibilitet, kostnadseffektivitet och större fokus på sin kärnverksamhet.Logistik

Sprida ut, göra så att flera (identiska eller olika) föremål hamnar på flera olika ställen, dela ut till bestämda mottagare.